images/produkter/udmugning/mullerup-D70-drivstation-ude.jpg

GEA Farm Technologies

Mullerups D70 og D100 wireskraberanlæg er den fleksible løsning til både kvæg- og svinestalde.

Anlæggene anvendes til udrensning af gødning med små mængder kortsnittet halm i kvæg- og svinestalde, både i åbne kanaler og over/under spalter.