Fasefodring

Fasefodring (for slagtesvin samt søer)

Fordele ved Fasefodring:

 • Optimal udfodring i stalde med slagtesvin i forskellige vækststadier
 • Optimal udfodring til søer tilpasset de enkelte faser i soens produktionscyklus
 • Bedre proteinudnyttelse således at kvælstoffet i gyllen reduceres
 • Enkel tilpasning af fodertype til grisens behov
 • Mindre stress og deraf følgende bedre trivsel
 • Driftssikre komponenter
 • Store anlægsmæssige besparelser
 • Imødekommmer krav om reduceret udledning af N og P
 • Fodrer op til tre blandinger på samme anlæg
 • Mulighed for overgangsblanding ud fra to færdigblandinger
 • Anvendes til foderautomater eller volumendoserer
 • Rørstrengen tømmes mellem hver opfyldning af automaterne