Langsom udfodring

Udviklet specielt til søer:

  • Anlæg til individuel og langsom fodring
  • Skillerum mellem de enkelte foderpladser
  • Pladsbesparende og holdbar konstruktion
  • Sikrer ro omkring fodringen og modvirker stress
  • Bedre optagelse af foderet
  • Driftsøkonomisk

Skiold Smart-feeder: