Flexsnegle

Vi udbyder flexsnegle, hvor spiralen kan leveres i både rund og flad udførelse og med forskellige stigninger alt efter modeltype, hvilket kan være en stor fordel, når et anlæg skal tilpasses det aktuelle materiale.

Indløbet:
Har målene: 300 x 300 mm med to lodrette sider, der giver størst mulig indløbslængde og passer på alle BM-siloer enten direkte eller med en overgang fra 300 x 300 mm til 500 x 500 mm. Ind- og udløb er boltet sammen, så det er nemt at udskifte slitagedelene.

Bøjelige flexsnegle leveres i følgende typer: 75 mm, 90 mm og 125 mm. Typebetegnelsen er pastrørets udvendige diameter. Med en bøjelig snegl kan man etablere en direkte og effektiv transport også mellem to forskellige bygninger, hvor den enten hænges op i en wire eller graves ned i jorden, afhængig af forholdene.